Användarvillkor websida

Cookies

Websidan använder cookies för att ge websidan en optimal användarupplevelse. Du kan i din webläsare inaktivera användandet av cookies men all funktionalitet på websidan kommer då inte vara tillgänglig.

Information på websida

Information på hemsidan förväntas vara korrekt men vi avsäger oss allt ansvar vid fel. Angivna leveransdagar är beräknade och avser utleverans från vårat lager. Bilder är illustrativa och motsvarar inte alltid produktens faktiska färg eller utförande.

Registrerad användare / Weborder

Vid inloggning presenteras information avsedd endast för nämnd användare som anställd hos kopplat kundkonto. Otillbörligt nyttjande av konto kan betraktas som dataintrång. Avtal har ej ingåtts om information inhämtad från hemsidan eller via utskick genererad av densamme inkluderat ej förbehållet orderkopia. Användare bär ansvar och sörjer för att inloggningsuppgifter förvaras på ett betryggande sätt och ej görs tillgängliga för tredje part. I webbutik lagd order är för kund bindande och användare bär ansvar för köp gjorda med användarens inloggningsuppgifter. För alla order gäller våra Generella Försäljning & Leveransvillkor.

Integritetspolicy

Svegross VVS AB (”Svegross” eller ”vi”) behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.
Svegross värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Svegross sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en Personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Kontaktuppgifter till juridiska personer är inte en personuppgift.

 Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer.
Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna kommunicera med dig, för att administrera marknadsaktiviteter, samt för att underhålla, utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.
Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på order@svegross.se.
Vi registrerar/sparar aldrig ”känsliga personuppgifter”

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Det ligger i Svegross intresse att värna om dina personuppgifter och vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utlämnande av personuppgifter

Vi anlitar externa partners för att utföra tjänster för oss, exempelvis fraktbolag. För att fullfölja en del i avtalet med dig som kund kan vi behöva ge sådana partners tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits i den här integritetspolicyn.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på order@svegross.se.
Du har rätt att på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade alternativt raderade.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Svegross VVS AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller i övrigt vill komma i kontakt med oss i personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på order@svegross.se.

 

We are using Cookies to give you a superior user experience. If you want to find out more about cookies and how we use them, please go to our cookie page. Further browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.